Clients for Life

Het Clients for Life® client retention process is een gestructureerde methode voor behoud en winstgevendheid van key-accounts. Specifiek voor Managed Services.

Clients for Life bevat alle processen en instrumenten die een organisatie nodig heeft op dit gebied. Van het maken van strategisch commerciële keuzes tot en met een regiemodel voor managed service contracten.

Gedurende 30 jaar hebben we met de beste bedrijven kunnen werken op dit gebied. We hebben de best practices van over de gehele wereld verzameld of deze samen met onze opdrachtgevers ontwikkeld. In Clients for Life zijn deze best practices tot in detail uitgewerkt in processen en instrumenten, klaar voor implementatie in uw organisatie.

Met deze best practice processen geeft u uw organisatie het vermogen om structureel resultaten te behalen. Resultaten behalen in klantbehoud en -winstgevendheid wordt een organisatiecompetentie, onafhankelijk van het inzicht van individuen.

Maar uiteraard werken deze processen niet vanzelf, u moet er wel werk van maken. In de implementatiefase formaliseert u de processen in uw organisatie totdat ze tot uw dagelijkse werkwijze zijn geworden. Tenacity begeleidt u hierin en er zijn goede opleidingsmogelijkheden beschikbaar voor u en uw mensen.

Implementeren van het Clients for Life® client retention process leidt tot de volgende resultaten:

  • Iedere nieuwe klant is een versterking van uw organisatie. Passend bij uw strategische keuzes. De overeenkomsten zijn winstgevend en uit te voeren zonder stress;
  • In uw organisatie is klantbehoud een duidelijk en dagelijks proces;
  • Iedere accountmanager handelt gestructureerd en eenduidig volgens de best practice;
  • Uw organisatie richt zich op de belangen van de klant en levert relevante waarde;
  • Relaties en veranderingen van betrokken mensen worden nauwgezet gemanaged volgens een vastgesteld proces;
  • De problemen van de klant worden opgelost en uw organisatie brengt proactief innovaties in de business van uw klant;
  • Aan verlenging van contracten wordt doorlopend, proactief en planmatig gewerkt. Het is nooit last minute werk;
  • U heeft concrete informatie over de duurzaamheid van de relatie met de meest belangrijke klanten. Van hieruit ontwikkelt de kracht van uw waardepropositie zich doorlopend;
  • Uw organisatie leert. De lessen uit verloren contracten worden gedeeld en vormen zeer specifieke instructies. Deze geven iedere accountmanager de kennis en daadkracht van een senior-manager;
  • Directie, sales en operations opereren in afstemming. Ieder draagt bij aan het organisatieresultaat vanuit zijn eigen rol en versterkt het resultaat van de ander.

De basis is Waarde

Wat uw klanten u niet vertellen vkIedereen kent wel het gevoel van trots en ontspanning als een klant laat merken dat zij geweldig veel waarde ervaren in de samenwerking. Alles lijkt dan te lukken. De contacten zijn plezierig, de operatie loopt soepel en er is voor beide partijen winst. In dergelijke samenwerkingen groeit het partnerschap bijna als vanzelf.

Meer over groei in partnerschap en de werking van het Clients for Life proces staat beschreven in het boek “Wat uw klanten u niet vertellen en uw managers niet weten.” Het geeft u inzicht in de gedachten achter dit accountretentieproces en de uitwerkingen daarvan.

Klanten over Clients for Life