Value Proposition Assessment

Verbeter de kracht van uw propositie.

Het voelt goed om een belangrijk nieuw contract binnen te halen. Het voelt nog beter om op nagenoeg ieder voorstel dat je besluit uit te brengen, een volmondig ja te krijgen. Dat is het effect van een perfect georganiseerd waarde-propositie proces.

In managed services is de winnende propositie niet generiek, maar klant-specifiek. De waarde perceptie van de klant bepaald zijn besluit. Winnende, klant-specifieke proposities uitbrengen moet een organisatie-competentie zijn. Het Value Proposition Assessment van Tenacity laat u zien waar en hoe deze competentie direct kunt verbeteren. De inzichten hiervoor halen wij rechtstreeks op bij uw nieuwe klanten en bij klanten die niet voor uw propositie hebben gekozen.

Lost deal analysis

Het is anders dan u denkt.

Als klanten niet voor u kiezen, heeft de propositie van een andere partij meer waarde gehad. Althans, in de ogen van de klant. En daar draait alles om, waarde perceptie. In de ruim 30 daar dat we lost deals voor onze klanten onderzoeken, is prijs slechts zelden de werkelijke reden.

Als een andere partij een waardevoller voorstel had, heeft de klant bij jou iets belangrijks gemist. Analyse van de lost deals geeft zicht op de huidige aanpak geeft direct handvatten om de hit-rate van uw organisatie structureel te vergroten.

Individuele- of organisatie competentie

Organiseer de essentie

New business is van vitaal belang voor een commerciële organisatie. Daarom moet het binnen brengen van nieuwe klanten een competentie van de organisatie zijn, niet van individuen. Onze best practices bieden een procesmatige aanpak die ervoor zorgt dat iedereen ‘de essentiële dingen’ op een excellente manier doet. Deze processen maken het contracteren van nieuwe klanten tot een organisatie competentie. Voorbeelden van best practices:
  • Right Clients Right Terms: criteria voor targeting en contractering
  • Web of influence: hulpmiddel voor het ontwikkelen van de juiste relaties
  • Relevant Value: proces om waardepropositie te ontwikkelen

Zet een eerste stap

Het begint met nieuwe inzichten

Er zijn verschillende manieren waarop Tenacity u kan laten zien welke structurele en fundamentele verbeteringen in uw organisatie mogelijk zijn. Training is daarvan een vaak gekozen en makkelijke stap.

Een kleine investering in training biedt grote nieuwe inzichten. Inzicht alleen is nog geen verandering, maar stimuleert de wens om het beter te doen. Enthousiasme uw team over deze nieuwe inzichten is een goed uitgangspunt voor structurele verbetering.

Alle trainingen van Tenacity kennen een heel praktische opzet. Door met uw praktijk aan de slag te gaan krijgt de trainer veel praktisch inzicht in de huidige processen, systemen, instrumenten en strategie van de organisatie. Deze inzichten worden na afronding van de in-company trainingen geanalyseerd. De uitkomst van deze analyse geeft inzicht in de structurele mogelijkheden om uw organisatie te ontwikkelen.